VERHAEGHE & BAERT, Geassocieerde notarissen te Ruiselede

 

VERHAEGHE & BAERT

Geassocieerde notarissen te Ruiselede

 

NOTARISKANTOOR VERHAEGHE & BAERT

Poekestraat 47
8755 Ruiselede
Tel. (051) 68.85.20
Fax. (051) 68.64.24

BV
BTW BE 0503935883
RPR Gent afdeling Brugge
Verzekeringen van het Notariaat cv

...
 

Kan ik schenken aan minderjarige kinderen?

1 juli 2022

Er kunnen goede redenen zijn om “discreet” te schenken. De schenker kan bijvoorbeeld vrezen dat een minderjarig, of zelfs meerderjarig, kind niet volwassen genoeg is om al over een geschonken vermogen te beschikken. Of hij vreest dat hij zijn motivatie om te studeren zal verliezen, dat hij zelf minder zal sparen. Hij wil schenken zodat zijn (klein)kind een appeltje voor de dorst heeft, maar vreest dat het kind in kwestie liever een dure Porche zal kopen…

Een “discrete” schenking doen, is perfect mogelijk! Dit geldt zowel voor een schenking aan een minderjarige, als aan een meerderjarige. Evenwel dient men rekening te houden met een paar specifieke zaken.

1. De schenking is een overeenkomst, een aanvaarding is dus vereist.
In tegenstelling tot een testament moet een schenking aanvaard worden. In principe is de begunstigde dus op de hoogte van de schenking. Minderjarige kinderen zijn echter nog handelingsonbekwaam, wat betekent dat ze niet op zelfstandige wijze juridische handelingen kunnen stellen (zoals een schenking aanvaarden). Indien de schenking uitgaat van een (groot)ouder, kan dit probleem gemakkelijk opgelost worden. Bloedverwanten in rechte lijn kunnen immers zelf, zonder machtiging van de vrederechter, een schenking aanvaarden voor een minderjarig kind. Een voogd kan dit ook, met dien verstande dat hij zich wel eerst tot de vrederechter moet richten. Hetzelfde geldt voor schenkingen die uitgaan van een tante, een oom, of andere personen.

De zaken liggen ingewikkelder voor een meerderjarig “kind”. Zij zijn wél handelingsbekwaam en kunnen dus zelf een schenking aanvaarden. In deze gevallen kan de schenker werken met een volmachtdrager die van het kind de opdracht moet krijgen om een eventuele toekomstige schenking voor hem te aanvaarden.
Deze schenking kan gecombineerd worden met een “clausule van discretie” zodat de geheimhouding door de volmachtdrager verzekerd wordt. Het meerderjarig kind vermoedt dan wel dat er een schenking zal komen, maar hij kent het tijdstip en de omvang van de schenking niet. Vreest de schenker dat de meerderjarige onrechtstreeks toch op de hoogte geraakt (bijvoorbeeld door brieven van zijn bank), dan kan de schenker overwegen om een tijdelijk vervreemdingsverbod op te nemen in de notariële akte. Op deze manier kan de meerderjarige zijn geld niet zomaar over de balk gooien. Het vervreemdingsverbod moet wel beperkt zijn in tijd én een rechtmatig belang dienen.
De notaris kan je ook voorstellen om te werken met een schenking “onder last”. Daarmee koppelt de schenker de schenking aan een voorwaarde (bijvoorbeeld de gelden aan te wenden om een onroerend goed te kopen). De schenker heeft in dit geval de mogelijkheid om een schenking te ontbinden indien de begunstigde de voorwaarde niet vervult.

2. Het beheer
Eénmaal geschonken, moet het geld ook nog beheerd worden. Voor minderjarigen gebeurt dit steeds door de ouders of de voogd. Zij hebben de bevoegdheid om de financiële tegoeden te beheren of door iemand anders (bijvoorbeeld een professionele vermogensbeheerder) te laten beheren. Pas op, zelf ouders mogen niet zomaar over deze gelden beschikken. Om bijvoorbeeld aandelen te verkopen zullen ouders toch nog naar de vrederechter moeten stappen. De tegoeden moeten altijd beheerd worden in het belang van het kind. Uitzonderlijk zullen ouders wel tegoeden kunnen afnemen, maar enkel om te kunnen voorzien in bepaalde behoeften van het kind (bijvoorbeeld de vergoeding van een opleiding).

De ouders hebben echter wel het wettelijk genot over de beleggingen van het kind. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over de dividenden en interesten, maar hier is de regel ook weer… enkel in het belang van het kind.

Beheer van gelden bij een meerderjarige is ingewikkelder. Hier kan de schenker met een gerust gemoedstoestand schenken indien hij gebruik maakt van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Op deze manier behoudt de schenker niet enkel de inkomsten (het genot), maar ook voor een groot deel de controle over de tegoeden (het beheer).

Schenken aan kinderen, minderjarig of meerderjarig, is een delicate aangelegenheid. Het is van belang om naar de notaris te stappen zodat hij betrokkene optimaal kan informeren over de verschillende mogelijkheden die verbonden zijn aan een schenking.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

De vertrouwenspersoon in de zorgvolmacht

28 juni 2022

Iemand die het voor je opneemt wanneer jij het niet meer kan

Waarschijnlijk heb je al van de zorgvolmacht gehoord. Hiermee geef je op voorhand richtlijnen aan je naasten voor het geval je op een dag zelf geen handelingen meer kan stellen. Maar wist je dat je in zo’n zorgvolmacht een vertrouwenspersoon kan aanduiden? Dat geeft nog extra gemoedsrust. 

Een vertrouwenspersoon is de tussenpersoon tussen jou en de personen die handelingen jouw plaats stellen (vaak je partner of je kinderen). De vertrouwenspersoon beheert je goederen niet, maar kan wel bemiddelen. Heb je moeite om je in de toekomst uit te drukken, dan kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij de communicatie. Handig, want regelmatig overleg met de aangeduide lasthebbers over het beheer is sowieso verplicht.

Bovendien is de vertrouwenspersoon meteen ook de toezichthouder. Merkt hij dat de aangeduide lasthebbers hun taken niet naar behoren uitoefenen, dan kan hij in jouw belang naar de vrederechter stappen. Dat betekent voor jou een bijkomende zekerheid, want met een zorgvolmacht is er geen verplichte rechterlijke controle. Zo kan je  bepalen dat een lasthebber voor belangrijke handelingen (zoals belangrijke beleggingen of een verkoop) verplicht advies moet inwinnen of toestemming moet vragen aan de vertrouwenspersoon. 

Om discussies te vermijden, worden de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon best nauwkeurig beschreven in de zorgvolmacht of de zorgovereenkomst. Hoewel dat niet verplicht is, kan het nuttig zijn om de aangeduide vertrouwenspersoon te betrekken bij het sluiten van een zorgvolmacht. Zo weet iedereen meteen waar hij aan toe is.

Wil je meer informatie over de zorgvolmacht? Bekijk dan onze handige brochure "De zorgvolmacht". Aarzel niet om een notariskantoor te contacteren als je vragen hebt. 

 

Bron: Fednot

Wat is een aangifte van nalatenschap?

27 juni 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Wie erft moet erfbelasting of successierechten betalen. Hoeveel je als erfgenaam moet betalen, hangt af van hoeveel je precies erft. De belastingdienst moet daarom het vermogen van de overledene ‘ramen’. Dat gebeurt door de aangifte van nalatenschap die de erfgenamen in orde moeten brengen. Meer weten? Ontdek onze Notaristip!

Bron: Fednot

 

Christophe VERHAEGHE
Geassocieerd notaris

christophe.verhaeghe(plaats the 'at' sign hier)notaris.be
Tel. 051 68 85 20
Fax 051 68 64 24

Ann VANLAUWE (†)
Geassocieerd notaris

Echtgenote van Christophe VERHAEGHE, overleden op 02 december 2009. We missen haar nog elke dag.

Herlinde BAERT
Geassocieerd notaris

herlinde.baert(plaats the 'at' sign hier)notarissenruiselede.be
Tel. 051 68 85 20
Fax 051 68 64 24

 
(notarieel) jurist voor voltijdse betrekking 28 juni 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor Verhaeghe & Baert te Ruiselede is op zoek naar een (notarieel) jurist (m/v) :

 • beheer van courante en complexe dossiers in alle takken van het notarieel recht
 • rechtstreeks contact met de cliënten

Wij vragen:

 • master / licentiaat rechten en  / of notariaat
 • zin voor initiatief
 • verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en discretie

Wij bieden:

 • werken in modern kantoor met uitstekende IT-ondersteuning
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en studiedagen
 • goede verloning, met extra-legale voordelen

Kandidaturen mogen verstuurd worden naar: christophe.verhaeghe@belnot.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank gedurende 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job).  Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting.  U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren.  Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar Christophe.Verhaeghe@notaris.be.

 Afdrukken

(notarieel) jurist voor voltijdse betrekking

28 juni 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor Verhaeghe & Baert te Ruiselede is op zoek naar een (notarieel) jurist (m/v) :

 • beheer van courante en complexe dossiers in alle takken van het notarieel recht
 • rechtstreeks contact met de cliënten

Wij vragen:

 • master / licentiaat rechten en  / of notariaat
 • zin voor initiatief
 • verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en discretie

Wij bieden:

 • werken in modern kantoor met uitstekende IT-ondersteuning
 • mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en studiedagen
 • goede verloning, met extra-legale voordelen

Kandidaturen mogen verstuurd worden naar: christophe.verhaeghe@belnot.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank gedurende 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job).  Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting.  U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswisseling, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren.  Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende privacywetgeving.

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar Christophe.Verhaeghe@notaris.be.

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 450.000

Huis
Henri D'Hontstraat 45
8700 Schuiferskapelle

     
loader
 
 

NOTARISKANTOOR VERHAEGHE & BAERT

Poekestraat 47
8755 Ruiselede
Tel. (051) 68.85.20
Fax. (051) 68.64.24

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:00   13:00 > 17:30  
D 08:30 >  12:00   13:00 > 17:30  
W 08:30 >  12:00   13:00 > 17:30  
D 08:30 >  12:00   13:00 > 17:30  
V 08:30 >  12:00   13:00 > 17:30  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

Nationale feestdag
21 juli 2022

Zomerverlof
22/07/2022 > 07/08/2022

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2022

Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

NIEUW ADRES VANAF 20 OKTOBER 2014

Komende van Aalter of E40: U neemt de gewestweg N37 Aalter-Tielt en verlaat deze niet  bij de eerste invalsweg naar het centrum van Ruiselede (openbare weegbrug) maar pas bij de derde invalsweg (kruising met de Poekestraat, net voorbij Piano’s Maene, groot oranje gebouw)

Komende van Tielt: U neemt de gewestweg N37 Tielt-Aalter en verlaat deze niet bij de eerste invalsweg naar het centrum van Ruiselede (Restaurant De Nieuwe Lekkerbek), maar bij de tweede invalsweg (kruising met de Poekestraat).

 

Parking

Ruime parking aan het kantoor

Historiek

Opvolger van: Meester Felix Verhaeghe

 

Verlofperiodes

2022

Nationale feestdag
21 juli 2022

Zomerverlof
22/07/2022 > 07/08/2022

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2022

Brugdag
31/10/2022 > 01/11/2022

Allerheiligen
1 november 2022

Wapenstilstand
11 november 2022

Kerstmis
25 december 2022

Brugdag
30/12/2022 > 31/12/2022

2023

Nieuwjaarsdag
1 januari 2023

Paasmaandag
10 april 2023

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan olivier@misterfranklin.be .